Učionica budućnosti
Jezik:
select
Ulaz za članove/Postanite član
Osposobljavanje za samostalnog računovođu, Škola MA-LU
Video materijale nije moguće gledati bez instaliranog video preglednika tvtke Adobe.
Kliknite ovdje kako biste ugradili podršku za Adobe player.
Popis lekcija
 • Propagandni dio
  Upoznavanje sa multimedijskim obrazovanjem
 • I. Teorija - Tema 1 (prvi dio)
  Osnivanje poduzeća
 • Teorija - Tema 1 (drugi dio)
  Instrumenti plaćanja
 • Teorija - Tema 1 (treći dio)
  Blagajničko poslovanje
 • Teorija - Tema 1 (četvrti dio)
  Putni troškovi
 • Teorija - Tema 1 (peti dio)
  Uvod u kontiranje
 • Teorija - Tema 1 (šesti dio)
  Cjeloviti kontni plan
 • Teorija - Tema 2 (prvi dio)
  Kontiranje ulaznih računa
 • Teorija - Tema 2 (drugi dio)
  Ulazni računi za porezno nepriznate troškove
 • Teorija - Tema 2 (treći dio)
  Rješenje zadaće Ulazni računi 2.3
 • Teorija - Tema 3 (prvi dio)
  Uvoz
 • Teorija - Tema 3 (drugi dio)
  Plaćanje stranom dobavljaču
 • Teorija - Tema 3 (treći dio)
  Rješenje zadaće uvoz
 • Teorija - Tema 4 (prvi dio)
  Kontiranje izdatnica i izlaznih računa
 • Teorija - Tema 4 (drugi dio)
  Kontiranje izvoda sa ŽR
 • Teorija - Tema 4 (treći dio)
  Rješenje zadaće kontiranja izvoda 4.3
 • Teorija - Tema 5 (prvi dio)
  Kontiranje uplatnica i isplatnica
 • Teorija - Tema 5 (drugi dio)
  Izrada isplatne liste
 • Teorija - Tema 5 (treći dio)
  Rješenje zadaće - Isplatna lista i obrasci 5.3
 • Teorija - Tema 6 (prvi dio)
  Ulaz robe u maloprodaji
 • Teorija - Tema 6 (drugi dio)
  Prodaja i razduženje robe u maloprodaji
 • Teorija - Tema 6 (treći dio)
  Proizvodnja
 • Teorija - Tema 6 (četvrti dio)
  Rješenje zadaće iz maloprodaje 6.4
 • Teorija - Tema 7 (prvi dio)
  Ugostiteljstvo i slipovi
 • Teorija - Tema 7 (drugi dio)
  Rješenje zadaće iz ugostiteljstva
 • Teorija - Tema 8 (prvi dio)
  Amortizacija i ispravak sitnog inventara
 • Teorija - Tema 8 (drugi dio)
  Glavna knjiga - Knjiženje
 • Teorija - Tema 9 (prvi dio)
  Pregled glavne knjige i temeljnica za početno stanje
 • Teorija - Tema 9 (drugi dio)
  Saldakonti dobavljača, kupaca i materijalno
 • Teorija - Tema 10 (prvi dio)
  Kompenzacija, cesija i asignacija
 • Teorija - Tema 10 (drugi dio)
  Prijava PDV-a
 • II. Zbirka zadataka
  Pojašnjenje načina unosa u zbirku
 • Zbirka zadataka (prilagodba parametara Excela)
  Prvo pregledajte video, a tek potom započnite sa radom
 • III. Rad na računalu - Tema 1
  Knjiženje početnih stanja
 • Rad na računalu - Tema 2 (prvi dio)
  Ulazni računi 1-8
 • Rad na računalu - Tema 2 (drugi dio)
  Ulazni računi 9-17
 • Rad na računalu - Tema 3 (prvi dio)
  Ulaz robe u veleprodaju
 • Rad na računalu - Tema 3 (drugi dio)
  Ulaz robe u maloprodaju
 • Rad na računalu - Tema 4
  Kontiranje izlaznih računa
 • Rad na računalu - Tema 5 (prvi dio)
  Kontiranje utrška u maloprodaji
 • Rad na računalu - Tema 5 (drugi dio)
  Razduženje maloprodaje za utržak
 • Rad na računalu - Tema 5 (treći dio)
  Kontiranje ispatnica za polog utrška
 • Rad na računalu - Tema 6
  Izvodi
 • Rad na računalu - Tema 7
  Izrada isplatnih listi
 • Rad na računalu - Tema 8
  Kontiranje redovne blagajne
 • Rad na računalu - Tema 9
  Priprema PDV-a
 • Rad na računalu - Tema 10 (prvi dio)
  Kompenzacija
 • Rad na računalu - Tema 10 (drugi dio)
  Amortizacija
 • Rad na računalu - Tema 10 (treći dio)
  Ispravak sitnog inventara
 • Rad na računalu - Tema 11 (prvi dio)
  Obračun doprinosa za... po ZR-u
 • Rad na računalu - Tema 11 (drugi dio)
  Zatvaranje troškova po završnom računu
 • Rad na računalu - Tema 11 (treći dio)
  Raspored dobitka
 • Rad na računalu - Tema 12 (prvi dio)
  Tromjesečni statistički izvještaj
 • Rad na računalu - Tema 12 (drugi dio)
  Godišnji financijski izvještaj
 • Rad na računalu - Tema 13 (prvi dio)
  Prijava poreza na dobit
 • Rad na računalu - Tema 13 (drugi dio)
  Račun dobiti i gubitka
 • Rad na računalu - Tema 13 (treći dio)
  Bilanca
 • IV. Praksa
  Praksa poduzeća Happy d.o.o.
ŠTO POLAZNIK ONLINE OSPOSOBLJAVANJA DOBIVA?

1. Mogućnost savladavanja gradiva putem interneta u individualno najpogodnije vrijeme.  
2. Znanje koje mu omogućuje :
- vođenje računovodstva u radnom odnosu
- vođenje računovodstva u vlastitom knjigovodstvenom servisu
- vođenje računovodstva honorarno
- poduzetniku omogućuju razumijevanje računovođe
- tajnica sa znanjem računovodstva sloviti će kao jedna od boljih
- trgovcu sa znanjem računovodstva omogućiti će da vremenom postane poslovođa
3. Praktični priručnik o vođenju računovodstva (čiji je autor predavač).
4. Po položenom ispitu uvjerenje o osposobljenosti za samostalnog računovođu (program verificiran od strane Ministarstva prosvjete)
koje se upisuje u radnu knjižiu. 

PROVEDBA OSPOSOBLJAVANJA:

I DIO OSPOSOBLJAVANJA
Prate  se predavanja na internetu u vrijeme koje želite,  sa mogućnošću ponavljanja pojedinih lekcija više puta.
Gradivo obuhvaća materiju od  elementarnih stvari do izrade završnog računa (uključujući završni račun). 
Uz svaku tematsku jedinicu polaznik radi i odgovarajuće vježbe sa mogućnošću provjere točnog rješenja.
Predavanja prati i naš Priručnik o vođenju računovodstva. 

II DIO OSPOSOBLJAVANJA
Rješava se zbirka zadataka postavljenih  da se kroz njihovo rješavanje izradi  završni račun jedne tvrtke, sa mogućnošću
konzultacija telefonom ili e-mailom.

III DIO OSPOSOBLJAVANJA
Na knjigovodstvenom programu prati se unos knjigovodstvene dokumentacije jedne tvrtke, prati se izrada završnog računa
i popunjavanje obrazaca veznih za završni račun koji se predaju u Porezni ured i FINU.


POLAZNICI IMAJU MOGUĆNOST RADA SAMO NA JEDNOM RAČUNALU, A  SAVLADAVANJE PRVA TRI DIJELA
OSPOSOBLJAVANJA TREBA OBAVITI TOKOM  UKUPNO 120 DANA.


IV DIO OSPOSOBLJAVANJA -- PRAKTIČAN RAD
Polazniku se dostavlja dokumentacija jedne tvrtke koju  samostalno obrađuje, izrađuje  završni račun i popunjava potrebne obrasce za Porezni ured i FINU,
uz mogućnost konzultacija i usklađenja rješenja telefonom ili e-mailom.

IZRADA ČETVRTOG DIJELA OSPOSOBLJAVANJA NIJE VREMENSKI OGRANIČENA.

Po  ispravno rješenom praktičnom radu  polaznik podnosi pismenu prijavu za polaganje ispita.
Ispit se polaže u Zagrebu i na njega treba donijeti ispravno rješen praktični rad.

Po položenom ispitu, polaznik dobiva Uvjerenje o osposobljenosti za samostalnog računovođu, koje se upisuje u radnu knižicu pod uvjetom da imate završenu srednju školu.

CIJENA iznosi:
3.700,00 kn za plaćanje kreditnim karticama ili
3.500,00 kn za plaćanje na žiro račun, čekovima ili gotovinom.

(u cijenu su  uključene i  konzultacije,  radni  materijali, naš Priručnik o vođenju računovodstva, materijali za praktičan rad  i završni ispit.

INFORMACIJE I UPITI: telefon +385 (1) 2323-950 ili 2331-978 (svaki radni dan od 9-14 sati),
e-mail : ma-lu@ma-lu.hr

MJESTO ODRŽAVANJA ISPITA: Mandrovićeva 12, Zagreb (blizina Kvaternikovog trga).

Cijena poduke iznosi 2.000,00 HRK.

Platiti možete kreditnim karticama, na žiro račun, čekovima ili gotovinom.

CIJENA iznosi:
2.200,00 kn za plaćanje kreditnim karticama ili
2.200,00 kn za plaćanje na žiro račun, čekovima ili gotovinom.

U cijenu je uključeno predavanje, priručnik za predavanje čiji je autor predavač, materijali za praksu, konzultacije, praksa na računalu i završni ispit. Način plaćanja je gotovinski prvi dan na predavanju, čekovima gradana sa tri čeka od kojih se jedan realizira odmah, a druga dva u slijedeća dva mjeseca ili virmanom s tim da je plaćanje unaprijed.

Konzultacije se obavljaju u školi prema najavi ili telefonski.

Način prijave : tel : +385 (1) 2323-950 ili 2331-978, e-mail: ma-lu@ma-lu.hrU slučaju da se želite prijaviti, kliknite ovdje!
 
Zbirka zadataka
Sadrži praktične zadatke koje polaznik treba popuniti nakon odslušanog teorijskog dijela nastave.

Autor  ovog  multimedijskog oblika obrazovanja je Lucija Stary.

Počev od 1995 godine, vlasnik je i ravnatelj škole MA-LU.

Autor je i Praktičnog  priručnika za multimedijsko  obrazovanje.
Slične poduke Izbor opcija
Microsoft Word i Excel 2007
Poznavanje programa kao što su Microsoft Word ili Excel je za modernog čovjeka nužni uvjet prilikom...
Tečaj knjigovodstva obrtnika i slobodnih zanimanja
Želite li se osposobiti za vođenje poslovnih knjiga prema Zakonu o porezu na dohodak (obrtnici i slo...
Testni tečaj
dslkfjkjalskjfdskl...
Radna praksa
Stjecanje radnog iskustva obradom dokumenata na programu Domino IS....
Idi na stranicu: Broj redaka: 1 - 4 / 4
Domino grupa d.o.o.  |  Uvjeti korištenja  |  Izjava o privatnosti  |  Smjernice za korištenje  |  Opći uvjeti poslovanja