Učionica budućnosti
Jezik:
select
Ulaz za članove/Postanite član
Microsoft Word i Excel 2007, Škola MA-LU
Video materijale nije moguće gledati bez instaliranog video preglednika tvtke Adobe.
Kliknite ovdje kako biste ugradili podršku za Adobe player.
Popis lekcija
 • Microsoft Word
  Kratki pregled tečaja Microsoft Word 2007
 • Microsoft Word
  1.01 - Što je učenje Worda 2007
 • Microsoft Word
  1.02 - Što Vam je potrebno za učenje Worda
 • Microsoft Word
  1.03 - Što su grupe alata u alatnoj traci
 • Microsoft Word
  1.04 - Označavanje teksta na kojem želimo promjenu
 • Microsoft Word
  1.05 - Poništavanje označenog teksta
 • Microsoft Word
  1.06 - Brisanje teksta
 • Microsoft Word
  1.07 Ispravljanje teksta
 • Microsoft Word
  1.08 - Prelazak u novi red
 • Microsoft Word
  2.01 - Boldanje (podebljavanje teksta)
 • Microsoft Word
  2.02 - Postavljanje napisanog teksta u kosi položaj
 • Microsoft Word
  2.03 - Podvlačenje riječi u tekstu
 • Microsoft Word
  2.04 - Ispravljanje grešaka učinjenih primjenom alata
 • Microsoft Word
  2.05 - Pretvaranje slova iz malih u velika i obratno
 • Microsoft Word
  2.06 - Osjenčavanje riječi ili rečenice
 • Microsoft Word
  2.07 - Bojanje fonta (slova)
 • Microsoft Word
  2.08 - Grafičke oznake
 • Microsoft Word
  2.09 - Numeriranje
 • Microsoft Word
  2.10 - Izrada višerazinskog popisa
 • Microsoft Word
  2.11 - Poravnavanje napisanog teksta
 • Microsoft Word
  2.12 - Izrada uvlaka, smanjenje ili povećanje
 • Microsoft Word
  2.13 - Promjena proreda u tekstu
 • Microsoft Word
  2.14 - Sjenčanje pozadine teksta
 • Microsoft Word
  2.15 - Izrada obruba na tekstu
 • Microsoft Word
  2.16 - Pisanje teksta s proredom i bez proreda
 • Microsoft Word
  2.17 - Izbor slova (fonta) po obliku
 • Microsoft Word
  2.18 - Izbor sloava po veličini
 • Microsoft Word
  2.19 - Promjena stilova
 • Microsoft Word
  2.20 - Traženje slova ili riječi i zamjena
 • Microsoft Word
  3.1 - Izrada tablice
 • Microsoft Word
  3.2 - Popunjavanje tablica i kreiranje teksta u njoj
 • Microsoft Word
  3.3 - Brisanje retka u tablici
 • Microsoft Word
  3.04 - Brisanje stupca u tablici
 • Microsoft Word
  3.05 - Brisanje cijele tablice
 • Microsoft Word
  3.06 - Dodavanje stupaca u tablici
 • Microsoft Word
  3.07 - Dodavanje reda u tablici
 • Microsoft Word
  3.08 - Povećavanje ili smanjenje stupaca
 • Microsoft Word
  3.09 - Povećavanje ili smanjivanje redova
 • Microsoft Word
  3.10 - Crtanje tablice alatom Nacrtaj tablicu
 • Microsoft Word
  3.11 - Ubacivanje slike na stranicu
 • Microsoft Word
  3.12 - Umetanje gotovih oblika
 • Microsoft Word
  3.13 - Umetanje brojeva stranice
 • Microsoft Word
  3.14 - Brisanje brojeva stranice
 • Microsoft Word
  3.15 - Word Art
 • Microsoft Word
  3.16 - Umetanje simbola u tekst
 • Microsoft Word
  3.17 - Prijelom stranice (prebacivanje teksta)
 • Microsoft Word
  4.1 - Orijentacija stranice
 • Microsoft Word
  4.2 - Bojanje stranice
 • Microsoft Word
  4.3 - Brisanje obojenja stranice
 • Microsoft Word
  4.4 - Obrubi stranice
 • Microsoft Word
  4.5 - Brisanje obruba stranice
 • Microsoft Word
  4.6 - Margine
 • Microsoft Word
  4.7 - Uvlaka
 • Microsoft Word
  5.1 - Pravopis i gramatika
 • Microsoft Word
  6.1 - Izrada grafikona
 • Microsoft Word
  6.2 - Uređivanje teksta u grafikonu
 • Microsoft Word
  6.3 - Označavanje okvira grafikona
 • Microsoft Word
  6.4 - Označavanje cijelog grafikona
 • Microsoft Word
  6.5 - Pomicanje grafikona
 • Microsoft Word
  6.6 - Kopiranje grafikona
 • Microsoft Word
  6.7 - Brisanje cijelog grafikona
 • Microsoft Word
  7.1 - Kopiranje teksta
 • Microsoft Word
  7.2 - Slanje teksta u Wordu putem e-mail-a
 • Microsoft Word
  7.3 - Spremanje teksta u datoteku
 • Microsoft Word
  7.4 - Kako spremiti tekst na USB stick
 • Microsoft Word
  7.5 - Kako doći na pojedinu stranicu
 • Microsoft Word
  7.6 - Kako tekst prebaciti u prethodni red
 • Microsoft Word
  7.7 - Kako tekst prebaciti u red ispod
 • Microsoft Word
  8.1 - Ponavljanje alata po grupama
 • Microsoft Word
  8.2 - Kako izgleda Word
 • Microsoft Word
  8.3 - Ispis dokumenta
 • Microsoft Word
  8.4 - Izlazak iz Worda
 • Microsoft Word
  8.5 - Otvaranje postojećeg dokumenta
 • Microsoft Word
  8.6 - Otvaranje novog dokumenta
 • Microsoft Word
  8.7 - Kratice
 • Microsoft Excel
  Kratki pregled tečaja Microsoft Excel
 • Microsoft Excel
  01 - Uvodna riječ
 • Microsoft Excel
  02.1 - Primjena računskih operacija 1/4
 • Microsoft Excel
  02.2 - Primjena računskih operacija 2/4
 • Microsoft Excel
  02.3 - Primjena računskih operacija 3/4
 • Microsoft Excel
  02.4 - Primjena računskih operacija 4/4
 • Microsoft Excel
  03 - Stavljanje upisanog teksta u tablicu
 • Microsoft Excel
  04 - Prijenos podataka s jednog lista na drugi
 • Microsoft Excel
  05 - Stavljanje podataka u grafički prikaz i oblikovanje grafikona
 • Microsoft Excel
  06 - Premještanje grafikona
 • Microsoft Excel
  07 - Kopiranje grafikona
 • Microsoft Excel
  08 - Povećavanje i smanjivanje grafikona
 • Microsoft Excel
  09.1 Ubacivanje slike
 • Microsoft Excel
  09.2 - Preuzimanje slike s interneta
 • Microsoft Excel
  10 - Razne vještine
 • Microsoft Excel
  11 - Parni brojevi ili slične radnje
 • Microsoft Excel
  12 - Korištenje alata općenito
 • Microsoft Excel
  13 - Brisanje ćelije ili svog teksta
 • Microsoft Excel
  14 - Proširivanje ćelija vodoravno i okomito

Program učenja

Svakom polazniku omogućen je pristup našem portalu koristeći svoje pristupne podatke koje će dobiti od mentora u našoj školi. Polaznik sam bira lekcije i sam određuje što će učiti a sustav je napravljen tako da kada se polaznik zaustavi u učenju slijedeći put nastavlja tamo gdje je stao. Ako ocijeni da treba ponoviti neku od lekcija, bira ju i sluša ponovo. Učenje se bazira na pregledu video sadržaja i vježbi. Ovaj je oblik učenja maksimalno prilagođen vremenu u kojem živimo, odnosno potrebama svakog korisnika.

On-line učenje polazniku je na raspolaganju 90 dana, računajući od dana aktivacije ( iako toliko vremena najčešće neće biti potrebno). Prednost on-line učenja je samostalno biranje vremena za učenje .

Teme i lekcije koje polaznik prolazi u učenje Worda i Excela podijeljene su u grupe:

 

 • 1. Što vam je potrebno za učenje Microsoft Worda i što je zapravo Microsoft Word?
 • 2. Grupe alata u alatnoj traci Microsoft Worda
 • 3. Korištenje svih alata koje nudi Microsoft Word za oblikovanje teksta kao što su:
  • izmjene u tekstu
  • traženje u tekstu
  • bojanje teksta i stranica
  • obilježavanje stranica rednim brojevima
  • ispravljanje teksta, umetanje raznih oblika
  • umetanje slika, primjena fonta ili veličine slova
  • izmjena stilova pisanja
  • numeriranje u tekstu
  • izrada okvira na tekstu ili cijeloj stranici
  • promjena proreda
  • umetanje tablica i popunjavanje tablica
  • umetanje i popunjavanje grafikona
  • korištenja alata WORD ART alata za ubacivanje teksta u razne oblike čime tekst postaje trodimenzionalan i prekrasnog oblika
  • ubacivanje pravopisa i gramatike određenog jezika
  • korištenje alata za ispravljanje grešaka u obradi teksta
  • korištenje stilova u pisanju
  • niz drugih alata iz Microsoft Worda
 •  4. Učenje raznih vještina u Word-u koje se postižu tipkovnicom ili s mišem:
  • kopiranje teksta radi premještanja slanje teksta uređenog u Microsoft Wordu putem email-a
  • spremanje teksta u datoteku
  • kako napisani tekst(dokument) spremiti na USB memorijsku karticu
  • kako u pisanom tekstu doći na pojedinu stranicu.
 • 5. Važne radnje prilikom dolaska u Word radi pisanja teksta:
  • ponavljanje vrsta alata po grupama alata kako izgleda word kad ste u njemu
  • ispis napisanog teksta(dokumenta)
  • izlazak iz worda
  • otvaranje dokumenta spremljenog u biblioteci(datoteci)
  • otvaranje novog dokumenta
  • korištenje kratica tipki na tipkovnici
 • 6. Način rada u ćelijama i računske operacije  u Excelu
 • 7. Stavljanjeupisanog teksta u tablicu u Excelu
 • 8. Prijenos podataka s jednog lista Excela na drugi
 • 9. Stavljanje  podataka u grafički prikaz  u Excelu
 • 10. Oblikovanje teksta u grafikonu i bojanje u Excelu
 • 11. Premještanje grafikona  u Excelu
 • 12. Kopiranje grafikona  u Excelu
 • 13. Povećavanje i smanjivanje grafikona u Excelu
 • 14. Ubacivanje slike u Excel
 • 15. Razne vještine kod rada u ćelijama excela
 • 16. Sortiranje podataka u Excelu
 • 17. Upisivanje podataka s tim da su upisani samo parni brojevi i slično u Excelu
 • 18. Korištenje alata Općenito  u Excelu
 • 19. Primjena računske operacije na jednoj ćeliji i na druge ćelije  u Excelu
 • 20. Brisanje pojedine ćelije ili ukupnog teksta  u Excelu
 • 21. Proširivanje ćelija okomito i vodoravno  u Excelu

VRIJEME UČENJA: Po kupnji audio video tečaja možete učiti u bilo koje vrijeme u danu tokom 24 sata i tako 90 dana računajući od dana kada vam video bude otključan.

Cijena:

390,00 kn za plaćanje kreditnim karticama ili
350,00 kn za plaćanje na žiro račun, čekovima ili gotovinom.


Cijena poduke iznosi 390,00 HRK.

Platiti možete kreditnim karticama, na žiro račun, čekovima ili gotovinom.


CIJENA iznosi:
390,00 kn za plaćanje kreditnim karticama ili
350,00 kn za plaćanje na žiro račun, čekovima ili gotovinom.

U cijenu je uključeno predavanje kao i priručnik za predavanje čiji je autor predavač.
Platiti možete putem interneta korištenjem kreditne kartice, plaćanjem na temelju ponude (uplatnicom u pošti, banci ili elektroničkim bankarstvom) ili osobnim dolaskom u Školu MA-LU, Mandrovićeva 12, Zagreb.

Način plaćanja je putem kreditnih kartica, gotovinski, čekovima gradana sa tri čeka od kojih se jedan realizira odmah, a druga dva u slijedeća dva mjeseca ili virmanom s tim da je plaćanje unaprijed.

Način prijave : tel : +385 (1) 2323-950 ili 2331-978, e-mail: ma-lu@ma-lu.hr


U slučaju da se želite prijaviti, kliknite ovdje!
 
Ne postoji niti jedan zapis.

Autor  ovog  multimedijskog oblika obrazovanja je Lucija Stary.

Počev od 1995 godine, vlasnik je i ravnatelj škole MA-LU.

Autor je i Praktičnog  priručnika za multimedijsko  obrazovanje.
Slične poduke Izbor opcija
Osposobljavanje za samostalnog računovođu
Ako se ne može polaziti nastavu u učionici osposobiti se može na vlastitom računalu u osobno najpogo...
Tečaj knjigovodstva obrtnika i slobodnih zanimanja
Želite li se osposobiti za vođenje poslovnih knjiga prema Zakonu o porezu na dohodak (obrtnici i slo...
Testni tečaj
dslkfjkjalskjfdskl...
Radna praksa
Stjecanje radnog iskustva obradom dokumenata na programu Domino IS....
Idi na stranicu: Broj redaka: 1 - 4 / 4
Domino grupa d.o.o.  |  Uvjeti korištenja  |  Izjava o privatnosti  |  Smjernice za korištenje  |  Opći uvjeti poslovanja